Syndromale Mikrozephalie

Basis-Diagnostik

MLL2 (KMT2D), KDM6A

Erweiterte Diagnostik

SMC1A, SMC3, NIPBL, RPS6KA3 (RSK2), CREBBP, EP300

Menü